KÁRPÁT-HAZA.HU

Tisztelt Látogató!

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) küldetése, hogy a nemzet határokon átívelő újraegyesítését szolgálja. Ennek megfelelően az Intézet alapítása óta szorgalmazta a Magyarország számára rendelkezésre álló európai uniós fejlesztési források határokon átnyúló felhasználásának fontosságát.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet erőfeszítései végül sikerrel jártak, hiszen javaslatai bekerültek a 2014-2020-as programozási időszakról, illetve a támogatások felhasználásának rendjéről szóló Kormányrendeletbe, melynek köszönhetően megnyílt az út az uniós források nemzetegyesítés szolgálatába való állítása előtt.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében (EFOP 1.12.1-17-2017-00003) című és Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások (EFOP 3.10.1-17-2017-00002) nevet viselő uniós finanszírozású kutatási projektjei az egyik első fecskét jelentik a Kárpát-medencei magyarság tavaszán.

A fent megnevezett projektek keretében létrehozott honlapunk célja az NSKI által a Kárpát-hazában, azaz a Kárpát-medence magyarok által lakott térségeiben, magyar közösségeiben az elmúlt években végzett kutatások eredményeinek a bemutatása, valamint a Magyar Kormány döntés-előkészítési munkájának a segítése.

A magyar tudományosság előtt még számos feladat áll, hogy Kárpát-medencei közösségeink társadalmi-gazdasági pozícióiról és folyamatairól a lehető legteljesebb körű, átfogó és rendszerszerű képet alkothassunk. Bízunk benne, hogy honlapunk segíti ezt a folyamatot.

Tartalmas böngészést kívánok!


Szász Jenő
elnök