Igazgyöngy Alapítvány – Toldi program

Cím: Baba-mama klub
Készítő/Tulajdonos: L. Ritók Nóra saját fotói

Projekt részletei

 • A kezdeményezés neve:
  Toldi modell
 • A kezdeményezés státusza:
  jelenleg is működik
 • A kezdeményezés működésének kezdete és vége:
  -
 • A kezdeményezés besorolása:
  Jó-gyakorlat
 • Régió besorolás:
  Észak-Alföld

 • A megvalósítás helyszíne:
  Told
 • Honlap:
  https://igazgyongyalapitvany.hu/
 • Közösségi média:
  https://www.facebook.com/igazgyongyalapitvany.hu/
 • A kezdeményezés gazdája:
  Igazgyöngy Alapítvány
 • A kezdeményezés tevékenységi fókusza:
  Mezőgazdasági termékek előállítása
  Szociális gondoskodás
  Javítás, karbantartás
  Oktatás, képzés
  Kulturális szolgáltatás
  Élelmiszer-feldolgozás
  Kézműves termékek előállítása
  Informatikai szolgáltatás

 • A kezdeményezés működésének szervezeti kerete:
  Civil szervezet/alapítvány

 • A kezdeményezés tevékenységének általános bemutatása:

  Az alapítvány tevékenysége a művészetoktatáson, vizuális nevelésen megvalósuló személyiség, kompetencia- és közösségfejlesztésből indult, ami 2009-től egy komplex fejlesztési pilotprogrammá bővült Told községben, amely az oktatás-családgondozás, közösségfejlesztés és intézményi együttműködés hármas pillérén alapul. Ebből a kompetenciafejlesztő komplex programból nőtték ki magukat a foglalkoztatási programok, azon az eleven alapulva, hogy a résztvevőknek az elsajátított képességeket a gyakorlatban is legyen lehetőségük kamatoztatni. Így teljes értékű munkavállalókká válhatnak, s önmaguk és a közösségük számára haszonnal alkothatnak és dolgozhatnak.
  Az alább felsorolt foglalkoztatási programok társadalmi vállalkozásként működnek:
  A Szuno 2013 óta a gyermekek rajzaival díszített textiltermékeket készít és forgalmaz. A vállalkozás keretében a toldi asszonyok hímezni és varrni tanultak, kézműves tárgyaikat egy webshopon keresztül értékesítik. A bevételt a családok költségvetésébe forgatják vissza. A Szuno 2018 óta önálló márkaként van jelen a piacon.
  Az Amari-programban saját termesztésű és feldolgozású zöldség és gyümölcstermékek készülnek.
  A Brikett-gyártás kezdetben háztartási szinten, majd 2018 óta üzemi szinten folyik. Ezzel sikerült megoldani a folyamatosan fennálló tüzelőanyag- hiányt a községben, s továbbadható felesleget is előállítanak.

 • A kezdeményezés célcsoportja:
  Munkaerőpiacról kiszorult emberek, álláskeresők
  Alacsony társadalmi státuszúak, mélyszegénységben élők
  Romák
  Nők
  Hátrányos helyzetű gyerekek
  Hátrányos helyzetű munkavállalók
  Település, térség teljes lakossága
 • A kezdeményezés beavatkozási szintje:
  Egyén
  Család
  Csoport, közösség
  Szegregált településrész, szegregátumi csoport
  Település
 • A kezdeményezés foglalkoztatást nyújt a célcsoport számára:
  Igen
 • A célcsoport számára biztosított foglalkoztatási forma:
  Teljes munkaidő
  Részmunkaidő
  Idény/alkalmi

 • A célcsoport számára biztosított foglalkoztatás ellentételezése:
  Bér és juttatások (piaci fizetés)
  Nem pénzbeni
  Képzés
  Egyéb

 • A megvalósítók számára biztosított foglalkoztatási forma:
  Teljes munkaidő
  Önkéntes munka

 • A megvalósítók számára biztosított ellentételezés:
  Bér és juttatások (piaci fizetés)
  Nincs ellentételezés/önkéntes munka
  Egyéb

 • A kezdeményezés gazdálkodási státusza:
  Részben önfenntartó, de támogatásra, pályázati forrásra szorul

 • Elérhető szakmai dokumentáció:
  Igen
 • A szakmai dokumentáció nyilvános:
  Igen
 • A kezdeményezés megtekinthető a helyszínen:
  Igen
 • Példa a kezdeményezés adaptációjára:
  Igen
 • Példa a kezdeményezés adaptációjára – település:
  Biharkeresztes, Komádi, Magyarhomorog, Körösszakál, Körösszegapáti, Berettyóújfalu (Összesen 27 adaptációban részt vett település van)
 • A kezdeményezés adaptációs módszertana elérhető:
  Igen
 • Készség az adaptációs konzultációra, adaptációt szolgáló együttműködést vállal:
  Igen

Finanszírozási források

Hazai, uniós, civil, pénzügyi és egyéb pályázat sikeres megvalósításával, nagyságrendileg körülbelül százötven millió forint értékben volt képes az Igazgyöngy Alapítvány a projekt működését finanszírozni. Továbbá támogatók adományokkal és önkéntesek a munkájukkal nagyban hozzájárulnak a program fenntartásához. A művészeti iskola finanszírozására állami támogatást kapnak, amely a költségvetés körülbelül egyharmadát teszi ki, a fennmaradó rész több, mint fele adomány. Évről évre növekszik az adományozott adó 1%-ok száma is.

Költségek, ráfordítások

A költségeik jelentős részét a bérek és annak járulékai teszik ki. Továbbá a megbízási vagy vállalkozói szerződéssel alkalmazott szakértők díjai, és a könyvelés díja. Emellett ingatlanvásárlások történtek, Berettyóújfaluban, ahol a program központja van, és Toldon. Rendelkeznek gépjárművekkel, melyekkel az adományszállítást, és a felkereső jellegű szolgáltatásokat biztosítják Toldon és a környező 27 településen. A hat településen végzett oktatási tevékenység helyszínein, valamint a toldi kultúrház használatáért rezsiköltség terheit állják.
Továbbá az épületek javítása, fejlesztése és fenntartási költségei is jelentősek.
A kríziskezelés anyagi vonzata (gyógyszerek, szemüveg, ruha, cipő, élelmiszeradományok) folyamatosan növekszik. A tárgyi eszközökre fordított összeg kisebb mértékű, mivel sokat adományban kapnak. Legutóbb az infokommunikáció korszerűsítése, új honlappal, webshoppal jelentett nagyobb kiadást.
Ezek mellett folyamatosan növekvő tétel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíjprogramja, ami 13 településen, 80 gyermeket érint.

A foglalkoztatás, a foglalkoztatást elősegítő tevékenység eredményei, hatásai

Társadalmi vállalkozásként indult a Szuno program 2013-ban. A projekt célja olyan munkahely teremtése volt, amely az alapkészség-hiányos és motiválatlan embereket is becsatornázhatja a munka világába. Eleinte önkéntes munkával tanították a toldi asszonyokat hímezni és gyerekrajzokat kihímezni, majd varrógépen is megtanultak egyszerűbb textilmunkákat elvégezni. Ma már formatervező szakember segítségével mesedobozokat, hímzett textiltermékeket, lakberendezési és lakástextil termékeket, táskákat készítenek és egy webshop segítségével értékesítik. A bevétel fontos tétel a családok költségvetésében. A Szuno 2018 óta önálló márkaként van jelen a piacon, s céljuk, hogy társadalmi vállalkozásból vállalkozássá nőjön.
Az Amari program alapötlete olyan munkahelyek teremtése volt, amely a helyi lakosok számára is elérhető, kihasználatlan adottságokra és erőforrásokra épít. Továbbá fejleszti az alapkészségeket és képzetlen emberek számára is betanítható munkát biztosít. Kezdetben egy hektáron folyt növénytermesztés Toldon, szabadföldön illetve fóliasátorban zöldségeket és gyógynövényeket neveltek. Majd pályázatok segítségével sikerült használt traktorokat, kisgépeket és egyéb szerszámokat beszerezniük. A vadon termő csipkebogyó és kökény is fontos alapanyaga a projektnek, ezekből kézműves lekvárok készülnek. 2016 óta folyamatosan épül ki a HACCP minősítésű konyha és feldolgozóüzem, s bővül a termékek listája.
A Brikett-program célja a mélyszegénységben élő családok önfenntartásának segítése volt a téli tüzelőanyag előállításával, visszaszorítandó az illegális tűzifa beszerzést és a környezetszennyező ruha- és gumiégetést. A biobrikett alapanyaga száraz mezőgazdasági és faipari hulladék, feldolgozása kézierővel, költséghatékonyan, kezdetben közösségi és családi szinten történt. Ma már üzemi szinten, brikettáló gép segítségével folyik a termelés. A fejlesztésben az UniCredit „Lépj Velünk” programja nyújtott támogatást. Új munkahelyek jöttek létre, s a megtermelt brikett feleslegnek köszönhetően, Told hamarosan más rászoruló településeknek is segítséget tud nyújtani a téli tüzelőanyag biztosításával.
A foglalkoztatási programoknak köszönhetően javult a célcsoport munkamorálja, kiszámíthatóbbá vált az életvezetésük, gyakrabban hoznak meg önálló döntéseket, s szervezik önállóan az életüket. Fejlődtek a szociális készségek, a kommunikációs készség, s felismerték az egymásrautaltság, a közösség összetartásának fontosságát. Érezhetően nőtt a tanulás, az ismeretszerzés utáni vágy. Két fő esti középiskolába jár, hogy érettségi vizsgát tehessen. Folyamatosan nő a munkavállalók száma. Helyi igazgyöngyös munkatársak (7-10 fő) dolgoznak főállásban, és kb. harminc fő alkalmi munkavállalóival alkalmazott a „SZUNO” kézműves programban, illetve az „AMARI” mezőgazdasági-élelmiszerfeldolgozói programban.
A toldi komplex program segítségével egy 40 családból álló (integrált) közösségi magot sikerült létrehozni, amely egyre inkább képes a közösségi szabályok kialakítására és működtetésére. A rendőrségi beavatkozást igénylő esetek száma minimalizálódott, s látványosan jobbak a lakhatási körülmények. A közösség tagjai kártyás villanyórákkal legálisan használják az áramot. Működik a kiskert- és háziállatprogram. A művészeti oktatáson alapuló fejlesztési programnak köszönhetően javulnak a gyermekek tanulmányi eredményei, kevesebb a magántanuló, az iskolából kimaradó, az évismétlő, s nem születnek babák 18 év alatti lányoktól. Csökkent a konfliktusok száma az intézményrendszerrel. Az együttműködők között cigány és nem cigány családok is vannak. A kríziskezelés miatt jobb a közösség mentális állapota, vannak integrációt segítő találkozások. A közösség megjelent a digitális térben, s az attitűdváltás egyéni, családi és közösségi szinten is megfigyelhető.

A kezdeményezés helyzete az eredeti tervek és stratégiai célok szerint

A 20 évre tervezett stratégia jelen pillanatban a felénél tart. A munkatársak folyamatosan mérik a változásokat, és képzik magukat a társadalmi hatásmérés területén. Eddigi eredményeik biztatóak, a tervezettnek és a lehetőségeiknek megfelelően haladnak, amit befolyásol a mindig változó társadalmi-politikai közeg.
A pilotprogram tapasztalatai, a terepi munkában formálódó módszertan, és a több szinten (egyén-család-közösség-helyi intézményrendszer-szakpolitikai szint-közvéleményformálás) folyó munka nagy kapcsolatrendszerben tartja a munkájukat, s mindenhol új beavatkozási pontokat tár fel. Például a hazai és külföldi egyetemi kapcsolatok nagyon fontosak, mind kutatási, mind az elméleti-gyakorlati szakemberképzésben. Nagyon sokan keresik fel őket a legkülönfélébb projektekkel kapcsolatban, s az élet minden területén felmerülő kérdésekhez érdemben hozzá tudnak tenni tapasztalatokat, problémafelvetéseket, válogatva a generációs szegénység bonyolult problémahalmazából.

A kezdeményezés sikerének és újszerűségének kulcsa

A legfontosabb, hogy a problémákat teljes társadalmi beágyazottságukban értelmezik, és így keresik a megoldásokat is. A tevékenység komplexitása adja a siker kulcsát. A program szorosan illeszkedik a helyi viszonyokhoz, az egyéni igényekhez, s nem csupán egy-egy kiragadott problémára próbál választ adni, segítséget nyújtani, hanem soktényezős komplex egészként tekinti a fejlesztendő területeket. Az egyes területekre gyakorolt pozitív hatás pedig, a többi fejlesztendő részterületen is érezhetően jó eredményeket hoz.
Munkájuk szintjei nagyon sajátos rálátást adnak a problémákra, hiszen a szakpolitikai szinten tervezett beavatkozások hatékonyságát a terepi tapasztalatokkal az élet minden területén azonnal össze tudják vetni. Ezt sokan felismerik, keresik a program működtetőit, és ezen keresztül jelentős véleményformáló hatással is bírnak.

A kezdeményezés során fellépő kockázatok és kihívások

A generációs szegénység, amely zömében a roma lakosságot érinti, máig megoldatlan probléma Közép-és Kelet-Európában. Ennek okai jelentenek leginkább kihívásokat és kockázatokat számukra, s a munka minden szintjén jelentkeznek.
1. Az egyén, a családok szintjén bekövetkezett szocializáció, a nem az integráció irányába mutató túlélési stratégiák, melyeket a mindig változó társadalmi-politikai közeg negatív irányban erősített, nehezen mozdíthatók.
2. Az intézményrendszer működési hibái szorosan összefüggnek a mindenkori szakpolitikai szemlélettel, amit a rendszerváltás óta sajnálatosan meghatároz a problémák szőnyeg alá söprése. Ez a politikai viszonyulás a látszatmegoldások sorát hozta, és közben a szegregátumok világában nagy változások nem történtek.
3. A problémák kommunikálása mindig nagy kockázatot hordoz a munkájukban, mert arról sem intézményi, sem önkormányzati, sem döntéshozói szinten nem szerettek és nem szeretnek hallani.
4. Az utóbbi évek civil ellenségkép-keltésével is meg kellett és meg kell küzdeniük. Nő a kirekesztés és a gyűlöletbeszéd mértéke is.
5. Léteznek olyan folyamatok, melyek rövidebb és hosszabb távú hatásainak előrejelzéséhez is érdemben segítséget adhatnának tapasztalataiknak köszönhetően, mint például az oktatási szegregáció, vagy a közmunka, ám nem tudják ezeket szakpolitikai szinten hatékonyan képviselni.

Az Igazgyöngy Alapítvány számára az ÜGY képviselete a fontos. A probléma óriásira nőtt, megoldást csak az együttműködő partnerek, az összehangolt munka hozhat. Ennek pedig nem lehet politikai meghatározottsága. Folyamatos kihívás ezt a munkát szakpolitikai szinten tartani, és határozottan elkülöníteni a pártpolitikai vonaltól.

A kezdeményezés jövőre vonatkozó tervei

A húszévesre tervezett stratégiai terv megvalósításának tízedik événél tart a projekt. Szeretnék végigvinni a programot, az adaptálható elemeket a környező településeken kipróbálni, folyamatosan alkalmazva a társadalmi hatásmérés eszközeit, és adaptálható módon leírni a kereteit egy olyan munkának, amivel egy szegregátum sikeresen elindulhat a problémahalmazból kifele vezető úton. Ennek bizonyos elemei már leírásra kerültek. „Egy út ez, amin mi végigmegyünk, egy komplex és összehangolt hatásrendszerű, közösségfejlesztési alapú út, melyet minden szinten áthat a szociális kompetenciák fejlesztése. Nem egy civil „zárvány”, hanem egy, az intézményrendszerhez ezer szállal kötődő, közös munka. E mellett bizonyára más megoldási lehetőségek is körvonalazódnak, nem tekinthetjük tehát „receptnek” ezt, de mindenképpen egy olyan útnak, aminek a keretei leírhatók, és a hozzá kötődő szemlélet, szervezeti kultúra átvehető.” (L. Ritók Nóra)
A 20. évet egy értékelő, és a továbblépés irányát meghatározó évnek szánják. Úgy tervezik, hogy eddig az évig a közösség biztosan át tud már venni feladatokat az alapítványtól, most is léteznek ilyen példák. A projekt munkatársai minden évben értékelnek, és folyamatos az alapítvány kivonása, „felszámolása” azokon a területeken, ahol már a célcsoport is képes megszervezni önmaga életének vezetését. Céljuk az, hogy ne legyen szükség az alapítvány munkájára Toldon.

Nyilvánosan elérhető elemzések, esettanulmányok, médiatartalmak

Cím: Mezőgazdasági munka
Készítő/Tulajdonos: L. Ritók Nóra saját fotói
Cím: Művészetoktatás
Készítő/Tulajdonos: L. Ritók Nóra saját fotói
Cím: SZUNO termék
Készítő/Tulajdonos: L. Ritók Nóra saját fotói
Cím: Tanoda
Készítő/Tulajdonos: L. Ritók Nóra saját fotói