Adatkezelés rendje

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet, mint a www.kartpathaza.hu tulajdonosa és üzemeltetője kijelenti, hogy a honalapon keresztül megszerzett adatokat a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli.


A kezelt adatok köre

Az Ön személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelöl a kutatói hálózathoz való csatlakozás során Önnek meg kell adnia személyes adatait.

Az adatkezelés célja

A látogatás során automatikusan képződő technikai adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, valamint a honlap biztonságos működésének ellenőrzésére, illetve a honlap integritását sértő vagy veszélyeztető jogellenes külső támadás felderítésére és elhárítására használjuk fel.

A kutatói hálózathoz való csatlakozás során Ön hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatai az alábbi célokra felhasználjuk:

  • a személyazonosságának meghatározására,
  • az Önnel való kapcsolattartásra,
  • külön hozzájárulása esetén jelen honlapon a kutatói hálózat tagjaként való megjelenítésére.

Az Ön személyes adatai a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél, mint adatkezelőnél maradnak, és kizárólag olyan adatfeldolgozókhoz vagy szerverekhez jutnak el, akik a nevünkben járnak el. Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél számára.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre az Ön önkéntes hozzájárulása során kerül sor, A hozzájárulását Ön a honlap használatával és a kutatói hálózathoz történő csatlakozáskor külön nyilatkozatban adja meg.

Az adatkezelés időtartama

A kutatói hálózathoz történő csatlakozás során a részünkre megküldött adatok kezelése a honlap működésének végéig, illetve a hálózatból való kilépésig tart.

Adatbiztonság

Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása során.

Jogok érvényesítése

Ön bármikor módosíthatja vagy törölheti, illetve kérésére rendelkezésére bocsájtjuk a személyes adatait. Személyes adatainak kezelésével kapcsolatos információk, illetve személyes adataival tapasztalt visszaélés esetén keresse fel a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet e-mailen az info@nski.hu címen, vagy a következő telefonszámon: +36 1 795 2173.