KIMUTATÁSOK – Az erdélyi vállalkozások helyzete a profit értékének és az alkalmazottak számának függvényében a magyarlakta megyék esetében, 2018