Az adatbázis küldetése

Kárpát-haza statisztikák küldetése

A Kárpát-haza statisztikák oldalain közzétett adatbázisok kutatói infrastruktúrát nyújtanak a Kárpát-medencei magyarság kutatásához, egyúttal támogatják a közszféra Kárpát-medencei kitekintésű műveleteivel kapcsolatos döntések előkészítését, segítik a fejlesztések tervezését, megvalósítását, értékelését.

Az adatigénylés módja

Az itt megjelenített térképeken, diagramokon szereplő adatok, valamint a közzétett metaadatok által leírt mutatók adatai elérhetők a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnél. Az adatok e-mail küldésével igényelhetők tervezési és tudományos kutatási tevékenységekhez (gabor.mozga@nski.gov.hu).

Adattartalmak: Környező országok statisztikái és nyilvántartásai

Ezeken az oldalakon az NSKI teljes adatgyűjtésének csak töredéke kerül megjelenítésre. Az itt közzétett metaadatok azonban már a jelentős részét leírják azoknak a mutatóknak, amelyekhez tartozó adatsorok az NSKI-ban rendszerezetten hozzáférhetők. Ugyanakkor a mutatók többsége esetében a metaadatok feldolgozása és az egyes országok között megfeleltethető mutatók azonosítása még folyamatban van. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet fennállása óta több tízezer mutató több milliónyi adatát gyűjtötte össze Magyarországról és különösen a környező országokból. Az adatok között találunk nyilvános, digitális vagy analóg formában elérhető statisztikai adatokat, és az európai, valamint országos felmérésekből és nyilvántartásokból származó adatokat. Ezeknek az adatoknak a gyűjtése, frissítése és feldolgozása folyamatos. Ez az adatvagyon egy egységes Kárpát-medencei magyar statisztikai információs rendszer alapja lehet.
Ld. bővebben a Kárpát-medencei magyarság statisztikai adatellátottságáról: a kutatási jelentés elérhető itt.

Adattartalmak: Az NSKI saját adatfelmérései

Statisztikai adatokon keresztül csak korlátosan lehet vizsgálni a Kárpát-medencei magyarságot és településterületét. Ezért az NSKI saját nagymintás, a nagyobb nemzetrészekben reprezentatív felméréseket is indított (Életminőség és jólét 2018-2019). E felmérés adatai alkalmasak rá, hogy tájékoztassanak a magyar nemzetrészek jóllétéről, valamint egymáshoz és – további elemzésekkel – a többségi nemzetekhez viszonyított társadalmi és gazdasági pozícióiról. A felmerés adatainak egy része is megjelenítésre kerül itt, és e felmérés összes adatai is igényelhetők.
Ld. bővebben e nagymintás felmérésről: a kutatási jelentés elérhető itt.

Az adatbázis kifejlesztését támogató projektek

Az EFOP 3.10.1-17-2017-00002 azonosító számú Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások elnevezésű és az EFOP 1.12.1-17-2017-00003 azonosító számú Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében nevet viselő európai uniós finanszírozású projektek segítségével készült el az adatbázis.