Térképek

A Kárpát-haza leírása területi adatokkal

E térképek a Kárpát-haza statisztika adatbázisainak területi adatai közül jelenítenek meg néhányat, csak egy nagyon kis ízelítőt adva ebből az igen kiterjedt adatkörből. A Kárpát-medencei magyarság társadalmi-gazdasági jellemzői leírásának egyik módja, ha a magyarság településterületének adatait jelenítjük meg. Ezek az adatok ott lehetnek kellően reprezentatívak a magyarságra nézve, ahol a magyarság jelentős arányban él, többségben van. Települési/községi szint feletti területi statisztikai adatgyűjtési egységekben csak kivételes esetekben alkot többséget a magyarság. Ezért az itt közölt térképek legtöbbször települési/községi adatokat jelenítenek meg.
Ld. bővebben a külhoni magyarság területi adatellátottságáról: a kutatási jelentés elérhető itt.
Ld. bővebben a külhoni magyarság területi adatellátottságával összefüggésben a magyar településterület területi közigazgatási és önkormányzati szerveződéseiről: a cikk elérhető itt.

A Kárpát-haza statisztikák interaktív térképei

A térképek adatai igényelhetők az NSKI-tól, további számos itt nem közzétett területi adatkörrel együtt. Az adatok több nemzetrészre és országra kiterjedő térképezése érdekében, az eltérő területi adatgyűjtési szintek miatt a térképek ábrázolási alapegysége országonként különbözik. Az itt közült térképek adatai néhány szempont alapján szűrhetők. A fentebb említett gondolatmenet miatt az egyik fontos szűrfeltétel, hogy a településeken milyen arányban élnek magyarok. Ahol magasabb ez az arány, ott feltételezhető, hogy az adott település értéke jól jellemzi a magyarságot is, nem csak a település teljes népességét.

A tömbös magyar településterület térképei

A tömbös magyar településterületek is egy szűrési lehetőséget kínálnak az itt közült térképeken. Ezek olyan, általában várost és vonzáskörzetét megjelenítő település-együttesek, amelyeknek a településein a magyarság többségben van. Előfordulnak bennük a magyar többségüket már elvesztett, de még mindig jelentős magyar többségű városi központok vagy vonzáskörzeti falvak is.
Lehatárolásukról ld. bővebben: a kutatási jelentés elérhető itt.


A térképek megtekintéséhez válasszon:

A menüsorból válasszon kategóriát, majd a kategóriákon belül kiválasztott interaktív térkép új ablakban fog megnyílni. Az alábbi térképek a nagy adatmennyiség miatt egyes számítógépeken/hálózatokon lassan töltődhetnek be (akár egy percet is igénybe vehet a folyamat). Amennyiben ennél is lassabban, illetve hiányosan jelenik meg valamelyik térkép, akkor próbálja meg frissíteni az oldalt (frissítés gomb a böngészőben, vagy Ctrl+R billentyű kombináció), továbbá fontos, hogy a böngészőjének a legfrissebb verzióját használja.