Kárpát-medencei magyar településterület demográfiája