Kutatói hálózat

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet külhoni kutatói hálózata

Az NSKI egy Kárpát-medencei kutató hálózatot működtet (a hálózat kialakítását az EFOP 3.10.1-17-2017-00002 és EFOP 1.12.1-17-2017-00003 projektek tették lehetővé). E hálózat kiépítése érdekében összesen 69 fő külhoni kutatóval vagy külhoni kutatásokban jártas anyaországi kutatóval kötöttünk munkaszerződést vagy megbízási szerződést. A hálózat interdiszcíplináris jellegű, hiszen a kutatók között 27 pedagógiai/oktatási szakember vagy nyelvész, 42 fő társadalomtudományi szakember. Utóbbiak közül 8 fő szociológus és/vagy demográfus; 27 fő földrajzi vagy közgazdasági szakmai hátterű település- és területfejlesztési vagy turisztikai szakember; 5 fő közművelődési vagy történész-geopolitikai szakember. Hálózatunk tagjai közül 24 fő rendelkezik doktori (PhD) vagy annál magasabb tudományos fokozattal és 12 fő külhoni magyar oktatási vagy művelődési intézmények vagy civil szervezetek vezető munkatársa. A Külhoni Kutatói hálózatunk minden Kárpát-medencei külhoni magyar nemzetrészből vannak tagjai: Erdélyből 30 fő; Felvidékről 9 fő; Kárpátaljáról 5 fő; Vajdaságból 11 fő; Horvátországból (Dél-Baranyából és Szlavónia) 2 fő; továbbá egy-egy fő Muravidékről és Őrvidékről. A Külhoni Kutatói Hálózat tagjai közül – az EU GDPR elveinek megfelelően megadott hozzájárulás birtokában – 42 főről közölhetünk adatokat.


Amennyiben csatlakozni szeretne az NSKI külhoni kutatói hálózatához kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot.