Kutatói hálózat

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet külhoni kutatói hálózata

Az EFOP 3.10.1-17-2017-00002 azonosító számú Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások elnevezésű és az EFOP 1.12.1-17-2017-00003 azonosító számú Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében nevet viselő európai uniós finanszírozású projektek lehetővé tették a Nemzetstratégiai Kutatóintézet számára egy – jelenleg is működő – Kárpát-medencei kutatói hálózat kialakítását. Az NSKI a határokon átívelő hálózat létrehozása érdekében összesen 69 – külhonban élő vagy a külhoni kutatásokban jártas anyaországi – kutatóval kötött munkaszerződést vagy megbízási szerződést. A hálózat interdiszciplináris jellegű, ugyanis a kutatók között megtalálhatunk 27 pedagógiai/oktatási szakembert vagy nyelvészt, valamint 42 társadalomtudományi szakértőt is. Ez utóbbiak közül 8 fő szociológus és/vagy demográfus; 27 fő földrajzi vagy közgazdasági szakmai hátterű település- és területfejlesztési vagy turisztikai szakember; 5 fő közművelődési vagy történész-geopolitikai szakember. Hálózatunk tagjai közül 24 fő rendelkezik doktori (PhD) vagy annál magasabb tudományos fokozattal, valamint 12 fő külhoni magyar oktatási vagy művelődési intézménynek, vagy civil szervezetnek a vezető munkatársa. A külhoni kutatói hálózatnak a Kárpát-medence valamennyi külhoni magyar nemzetrészéből vannak tagjai: Erdélyből 30 fő; Felvidékről 9 fő; Kárpátaljáról 5 fő; Vajdaságból 11 fő; Dél-Baranyából és Szlavóniából 2 fő; továbbá Muravidékről és Őrvidékről 1-1 fő.


Amennyiben csatlakozni szeretne az NSKI külhoni kutatói hálózatához, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!