Projekt kutatói hálózat

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet külhoni kutatói hálózata

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet már alapításától kezdődően szervez országhatárokon átívelő Kárpát-medencei magyar szakmai és tudományos hálózatokat. Az Intézet kutatási és fejlesztési tevékenységei minden esetben e hálózatos együttműködés keretében alakulnak. Az Intézet által gondozott Kárpát-medencei kitekintésű munkák során ugyanis létfontosságú, hogy minden nemzetrészben támaszkodni lehessen helyismerettel rendelkező szakemberekre, akiknek gyakran tágabb nemzetközi beágyazottságuk is van. Az egyik legfontosabb intézeti küldetés, a Kárpát-medencei magyarságkutatás csak ilyen hálózati kutatói infrastruktúrán tud kibontakozni. E hálózatnak törekedni kell minden olyan témakör megjelenítésére, amely nemzetstratégiai szempontból meghatározó. E témakörök palettája igen széles: a demográfiától kezdődően, a földrajzon, szociológián, oktatásügyön, közgazdaságtudományon, fejlesztéspolitikán át, sőt a klímaváltozáshoz kapcsolódó témakörökön keresztül, egészen a sport és kulturális élet kutatásáig és szervezéséig terjed. A külhoni kutatói hálózat kiépítése nagy lendületet kapott két Kárpát-medencei kitekintésű uniós projekttől.

Az EFOP 3.10.1-17-2017-00002 azonosító számú Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális együttműködését támogató kutatások elnevezésű és az EFOP 1.12.1-17-2017-00003 azonosító számú Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében nevet viselő európai uniós finanszírozású projektek lehetővé tették a Nemzetstratégiai Kutatóintézet számára a Kárpát-medencei kutatói hálózat kiterjesztését, új szintre emelését. Az NSKI a határokon átívelő hálózat létrehozása érdekében összesen 69 – külhonban élő vagy a külhoni kutatásokban jártas anyaországi – kutatót vont be megállapodással, és számos további kutatóval és szakértővel dolgozik együtt (természetesen egy még nagyobb kört jelenítenek meg azok, akik fórumainkat tudományos közlésre használják, vagy akik megjelennek szakmai és tudományos eseményeinken). A hálózat interdiszciplináris jellegű, ugyanis a kutatók között megtalálhatunk 27 pedagógiai/oktatási szakembert vagy nyelvészt, valamint 42 társadalomtudományi szakértőt is. Ez utóbbiak közül 8 fő szociológus és/vagy demográfus; 27 fő földrajzi vagy közgazdasági szakmai hátterű település- és területfejlesztési vagy turisztikai szakember; 5 fő közművelődési vagy történész-geopolitikai szakember. Hálózatunk tagjai közül 24 fő rendelkezik doktori (PhD) vagy annál magasabb tudományos fokozattal, valamint 12 fő külhoni magyar oktatási vagy művelődési intézménynek, vagy civil szervezetnek a vezető munkatársa. A külhoni kutatói hálózatnak a Kárpát-medence valamennyi külhoni magyar nemzetrészéből vannak tagjai: Erdélyből 30 fő; Felvidékről 9 fő; Kárpátaljáról 5 fő; Vajdaságból 11 fő; Dél-Baranyából és Szlavóniából 2 fő; továbbá Muravidékről és Őrvidékről 1-1 fő.


Amennyiben csatlakozni szeretne az NSKI külhoni kutatói hálózatához, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!