adaptáció

adaptációs módszertan

agrobiznisz

alacsony társadalmi státuszúak

befogadó iskola

befogadó munkahely

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdők

biogazdálkodás

biotermék

bottom-up fejlesztés

CLLD

falugondnok

felnőttképzés

felnőttoktatás

fenntartható gazdálkodás

foglalkoztathatóság

fogyatékkal élő munkavállaló

fogyatékosság

green care

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

határmenti együttműködés

határon átnyúló együttműködés

hátrányos helyzetű gyermek

háztáji

helyi fejlesztés

helyi gazdaság

helyi gazdaságfejlesztés

helyi hős

helyi márka

helyi pénz

helyi piac

helyi termék

ígéretes kezdeményezés

integráló iskola

interregionális együttműködés

ITI

jógyakorlat

jó példa

jövedelem

kiemelt figyelmet igénylő gyermekek

kiemelten tehetséges gyermekek

kiileszkedés

kistermelő

kisüzem

klaszter

kompetenciafejlesztés

közfoglalkoztatás

közösségi vállalkozás

LEADER

marginalizáció

megváltozott munkaképességű munkavállaló

mélyszegénység

munkatípusok és ellentételezései

munkakompetencia

nonprofit vállalkozás

one-man show

ökológiai gazdálkodás

ökoszisztéma-szolgáltatás

önfoglalkoztatás

őstermelő

roma integráció

sajátos nevelési igényű gyermek

sérült személy

szatyor közösség

szegregált településrész

szegregátumi csoport

szociális farm

szociális földprogram

szociális gazdaság

szociális gazdaságfejlesztés

szociális mikrohitelezés

szociális munka

szociális szövetkezet

szövetkezet

tanoda

társadalmi inklúzió

társadalmi innováció

társadalmi vállalkozás

termelőszövetkezet

településfejlesztés

területfejlesztés

top-down fejlesztés

üzleti inkubáció

vidékfelesztés