Szakpolitikai ajánlások

EFOP-3.10.1-17-2017-00002 – Szakpolitikai javaslatok, kísérleti képzések és tanulmányutak


A projektnek – a több száz oldalnyi tanulmány mellett – számos pozitív hozadéka lesz, így például a kutatás eredményeképp előáll egy komplex, a teljes Kárpát-medencei oktatási térre kiterjedő adatbázis és információs forrás a demográfia, a társadalmi-gazdasági viszonyok és a köz- és felsőoktatás területére vonatkozóan. Ez már önmagában egy rendkívül értékes tudásanyag, amely hasznosítható a további kutatások során, de a szakpolitika és a tervezés szolgálatába is állhat.

A projekt további hozzáadott értéke a kiterjedt szakmai kutatói hálózat létrehozása, amely a hosszú távú szakmai és szakpolitikai kapcsolattartást segíti elő minden nemzetrészre kiterjedően oktatási szakértők, demográfusok, társadalom- és gazdaságtudományi, valamint fejlesztéspolitikai szakemberek bevonásával.

Az egyik legfontosabb eredmény azonban a szakpolitikai javaslatok megfogalmazása lesz a döntéshozók számára. A külhoni kutatások, beavatkozások és ezek konklúziói visszahatnak a magyarországi oktatási struktúrákra, hasznos információkkal és megállapításokkal ellátva a hazai szakpolitikát. Ezekből a magyarországi oktatáspolitika felé tudunk majd a döntéshozatalt segítő javaslatokat tenni a hazai oktatási rendszerek javítása-fejlesztése, a hiányok orvoslása érdekében. Ugyanakkor a külhonból szerzett tapasztalatok – kiegészülve a hazai oktatási javaslatokkal – ahhoz is hozzájárulnak, hogy a külhoni magyar fejlesztés- és támogatáspolitikát is releváns információkkal lássuk el.

Lényeges produktuma lesz a projektnek a pedagógusoknak, oktatásszervezési és felsőoktatási szakembereknek szóló interaktív kísérleti képzés és továbbképzés szervezése is. Ezek a kurzusok felkészítik a hallgatóságukat arra, hogy – az egységes Kárpát-medencei magyar oktatási tér szempontjából közelítve – milyen sajátos szempontokat célszerű érvényesíteni a projekt előkészítése során meghatározott számos tevékenység megvalósítása során (pl. tanulói mobilitás serkentését ösztönző tevékenységek, képzésfejlesztés, képzés, továbbképzés, érettségi felkészítők).


A témában született tanulmányunk

A Kárpát-medencei köznevelés és felsőoktatás rendszerét vizsgáló kutatások eredményeire épülő szakpolitikai ajánlások