survey teszt

Társadalmi és határon átnyúló mobilitás
A Nemzetstratégiai Kutatóintézet EFOP-3.10.1-17-2017-00002-es projekthez kapcsolódó “Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a Kárpát-medence szomszédos országaival” című kutatásához csatlakozó kérdőív. Válaszát név nélkül, bizalmasan, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú Rendeletének (GDPR) megfelelően kezeljük.

Email
1. A kitöltő intézmény hivatalos neve
2. Vannak-e az intézménynek tehetséggondozó programjai a diákok számára?
3. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem írja le részletesen, milyen tehetséggondozó programok ezek!
4. Az intézményen belül mennyire fektetnek hangsúlyt a tehetségek kiemelésére, külön képzésére, támogatására?
1: legkevésbé
10: leginkább
5. Vannak-e a közoktatás mellett működő külön tehetséggondozó foglalkozások?
6. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem írja le részletesen, milyen tehetséggondozó programok ezek!
7. Megítélése szerint mivel lehetne hatékonyabbá tenni a magyar diákok tehetséggondozását?
8. Ha felfedeznek egy tehetséges diákot, van-e lehetőség az adott oktatási intézménynek átirányítania kimondottan tehetséggondozó iskolába?
9. Előfordult-e már, hogy az Önök oktatási intézményében valamilyen téren tehetségesnek bizonyult diák határon túli tehetséggondozói tanintézményben folytassa tanulmányait?
10. Ha igen, melyik tanintézményben folytatta a tanuló tanulmányait?
11. Mennyire jellemző a határon átívelő mobilitás a középiskolai oktatás terén?
1: Legkevésbé jellemző
10: Leginkább jellemző
12. Mi miatt választanak a határon túli magyar fiatalok anyaországi iskolát?
13. Milyen szakirányokon jellemző a határon átívelő mobilitás a középiskolai oktatás terén?
14. Amennyiben tud, kérjük soroljon fel konkrét példákat az előző kérdésre vonatkozóan!
15. Mi az oka annak, hogy a középiskolások (és szüleik) nem a lakhelyükhöz legközelebbi iskolát választják? Több választ is jelölhet, de legfeljebb csak hármat!
16. Mennyire jellemző, hogy határon túli tanulók az Önök oktatási intézményében tanulnak?
1: Legkevésbé jellemző
10: Leginkább jellemző
17. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem írja le, honnan érkeztek (ország, település)!
18. Megítélése szerint van különbség a magyarországi és a külhoni magyar tannyelvű iskolák oktatási színvonala között?
19. Kérem, előző kérdésben megadott válaszát röviden indokolja meg!
20. Megítélése szerint a magyarországi vagy a külhoni magyar oktatási intézmények megfelelőbbek-e a külhoni magyar tanulóknak?
21. Kérem előző kérdésben megadott válaszát röviden indokolja meg!
22. Ön szerint hátrányt vagy előnyt jelent egy diák számára, ha külhoni magyarként, külhoni intézményekben végzi iskolai előmeneteleit?
23. Kérem előző kérdésben megadott válaszát röviden indokolja meg!
24. Jellemző-e tanintézményükben, hogy a középiskola befejezése után diákjaik határon túli felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat?
1: Legkevésbé jellemző
10: Leginkább jellemző
25. Jellemző-e, hogy a magyarországi diákok külföldi oktatási intézményt választanak? Ha igen, kérem írja le, mely országokba irányul mozgásuk!
26. Ön szerint mit hiányolhatnak a tanulók a hazai oktatási rendszerben, ami miatt külföldi oktatási intézményt választanak? Kérem válaszoljon pár mondatban!
27. Ön szerint ki szorgalmazza inkább az országhatáron átnyúló oktatást?
Gyermek döntése
28. Kérem előző kérdésben megadott válaszát röviden indokolja meg!
29. Melyik tanulmányi szakaszban jellemző inkább a határon túli oktatás választása? Kérem válasszon egyet a lehetőségek közül!
30. Ön szerint pedagógusként befolyása lehet-e a diákok országhatáron túli iskolaválasztására?
31. Kérem előző kérdésben megadott válaszát röviden indokolja meg!
32. Vannak-e határon túli testvériskolai kapcsolataik?
33. Ha vannak, akkor kérem sorolja fel, melyik településeken van testvériskolájuk!
34. Van-e lehetőség testvériskolák közötti mobilitásra?
35. Milyen nehézségekkel kell számolnia annak, aki a hazai oktatási rendszerben érettségizik, de határon túli felsőoktatási intézményben szeretne továbbtanulni? Több választ is jelölhet, de legfeljebb csak hármat!