Impressum

Impressum

Text a foto: Ákos Karczag, Tibor Szabó

Webová stránka: Zsófia Kővágó

Mapa: Zsolt Magyar

Slovenský preklad: Linguarium Kft.

Slovenský jazykový korektor: Lenka Nagyová

Editor: Boglárka Ress

Projektový manažér: Réka Ilyés, Gergely Lovász

Mapy, vlastnícke práva a licencie:

Open Street Map

Google Maps / Google Earth

Úvodná stránka zobrazuje pohľad na Bratislavu (Zdroj: Georg Braun, Franz Hogenberg – Civitates Orbis Terrarum, 1588. Posonium)

Obsah webovej stránky Várak–Hrady–Castelli, teda texty, fotografie a náčrty jednotlivých článkov, ako aj úvodná štúdia, sú nezmeneným vydaním jednotlivých častí publikácie Opevnené miesta Hornej zeme a Zakarpatskej oblasti – Hrady, castellá, opevnené kaštiele, mestské hradby, kostolné hrady, jaskynné hrady, valy a pevnosti od 10. storočia do konca 19. storočia (2018) od autorov Ákosa Karczaga a Tibora Szabóa, ktorá vyšla pod vedením maďarského Výskumného ústavu národnej stratégie. Táto tlačená publikácia slúži ako pomocný materiál pri vzdelávaní. Tlačená publikácia a obsah webovej stránky je možné použiť na vzdelávacie, vedecké a popularizačné ciele s uvedením jednotlivých častí tlačenej publikácie ako zdroja.

Webová stránka Várak–Hrady–Castelli  je podstránkou webovej stránky Kárpát-haza.hu, majiteľom domény Kárpát-haza.hu a webovej stránky je Výskumný ústav národnej stratégie (Nagysándor József utca 8., Budapest 1054, Maďarsko).

Obsah tlačenej publikácie a obsah webovej stránky sú chránené autorským právom a vzťahuje sa na nich výhradné vydavateľské právo na používanie a vlastníctvo. Akákoľvek reprodukcia časti alebo celého obsahu je v súlade so zákonom výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Výskumného ústavu národnej stratégie.