Bátovce – castellum

 
 
 

Karczag Ákos – Szabó Tibor

 
 

H Bát, Hont vm.

Sk Bátovce

D Frauenmarkt

 

48°17.471 S

018°44.744 V

 

↠ Prejdite na mapu

 

Obec Bátovce (Bát) sa nachádza na brehu potoka Štiavnica, 14 km severovýchodne od Levíc (Léva). Fortalícium, resp. castellum nachádzajúce sa v centre obce Bátovce dala postaviť rodina Csehovcov z Levíc v polovici 15. storočia. Pevnosť slúžila predovšetkým ako centrum ich panstiev v Hontianskej (Hont) župe, no zároveň aj ako tridsiatková stanica popri ceste vedúcej do Banskej Štiavnice (Selmecbánya). Prvýkrát sa spomína v roku 1470, v roku 1473 sa v jednej listine objavil aj jej kastelán. Podľa písomného prameňa z roku 1575 chceli Turci – medzi inými aj v Bátovciach –postaviť drevené ochranné múry, resp. opevnenie. Nevieme, či ho napokon postavili, resp. či to všetko chceli dosiahnuť využitím Bátovského fortalícia.

V 17. storočí bola budova prestavaná a rozšírená v renesančnom štýle a koncom toho istého storočia ju prerobili na kúriu v barokovom štýle, ktorá sa stala panským strediskom Esterházyovcov. Neskôr v nej žili správcovia a úradníci panstva. Koncom 18. storočia ju poškodil požiar, ale bola obnovená. Od roku 1861 patrila k panstvu, ktoré mala v prenájme rodinoa Schöellerovcov. Aj v 19. a 20. storočí prešla väčšími a menšími prestavbami. Jej posledným vlastníkom bol v roku 1948 hostinský menom Kubinčať. Následne sa dostala do rúk štátu, začala chátrať, no budovu v rokoch 1976 až 1980 obnovili a obec ju potom využívala na kultúrne účely.

Stredovekým jadrom obdĺžnikovej budovy je jednopriestorová, podpivničená, dvojpodlažná veža (obytná veža?). V 17. storočí vežu z troch strán obstavali, čím sa vytvoril blok budov, ktorý je viditeľný aj dnes. Počas prestavby sa zmenili aj úrovne podláh v jednotlivých miestností. Pravdepodobne počas barokovej obnovy bol prestavaný strop a zväčšené okná, ktoré orámovali kameňom. Prerobená bola aj konštrukcia strechy. V miestnostiach vo vnútri budovy nájdeme krížovú a českú klenbu, pivnica pod ranou budovou veže má valenú klenbu. Stopy opevnenia už v súčasnosti nie je vidieť. Pri budove castella sa ešte aj dnes nachádza pôvodná studňa, hospodárske budovy sa nachádzali na úzkom dvore, ktorý sa pripájal ku castellu zo severovýchodu.

 

Zdroje:

Bakács 1971. 50–52.

Koppány 1999. 115.

Petrovay 2003. II. 29–30.

Tolnai 2011. 49.

 

Fotografia:

Pohľad na nádvorie castella

 
 
 

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Bát – castellum, 161–163.