Bernolákovo – Kaštieľ Esterházyovcov

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Cseklész, Pozsony vm.

SK Bernolákovo

D Landschütz

 

48°12.098 S

017°17.209 V

 

↠ Prejdite na mapu

 

Kaštieľ Esterházyovcov sa nachádza vo vzdialenosti 200 metrov severozápadne od hradu Čeklís (Cseklész). Na základe medenej rytiny zo 17. storočia stál kedysi na jeho mieste opevnený renesančný kaštieľ.

Eva Križanová a Blanka Puškárová vo svojej publikácii z roku 1990 upriamili pozornosť na vyobrazenie z roku 1680, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou vyhotovil viedenský medirytec a grafik Matthias Greischer. Na tejto rytine je zobrazená trojpodlažná budova kaštieľa so štvorcovým pôdorysom, obohnaná obranným múrom so štvoruholníkovým pôdorysom a strieľňami. Viditeľné sú aj tri malé rondely rovnakej výšky so strieľňami a polkruhovým pôdorysom, ktoré sú pristavané k múru. Vo vnútri múru sa nachádza hospodárska budova, respektíve jedna trojpodlažná samostatná veža. Osoba staviteľa je zatiaľ zahalená rúškom tajomstva.

Na mieste budovy zobrazenej v 17. storočí bol v rokoch 1714 až 1722 postavený dodnes stojaci barokový kaštieľ Józsefa (I.) Esterházyho (1682–1748) na základe plánov Antona Erharda Martinelliho a Josepha Emmanuela Fischera von Erlacha. Po týchto stavebných prácach nasledovalo v rokoch 1754 až 1758 pár úprav a rozšírenie budovy, ktorých realizácia sa pripisuje dvornému architektovi Esterházyovcov, Jakabovi Fellnerovi (on nechal vytvoriť aj záhradu kaštieľa). Toto všetko sa však uskutočnilo až na základe iniciatívy nasledujúceho vlastníka kaštieľa, Józsefa (II.) Esterházyho (1714–1762). Po jeho smrti sa stal majetkom Ferenca Esterházyho (†1785), ktorý tu v roku 1766 privítal cisárovnú Máriu Teréziu a jej rodinu. V roku 1911 kaštieľ vyhorel, ale bol rýchlo opäť obnovený. Budova zostala do roku 1945 vo vlastníctve Esterházyovcov, jej posledným majiteľom bol Károly Esterházy. V apríli 1945 si tu zriadili lazaret Rusi, ktorí obsadili obec. Budovu po jej úplnom vyrabovaní a vážnom poškodení v roku 1947 zoštátnili. V rokoch 1948–1949 bola čiastočne zreštaurovaná, ale z dôvodu jej nevhodného využívania (robotnícka ubytovňa) a neskoršieho úplného vyprázdnenia sa jej stav neustále zhoršoval. Počas čiastkových rekonštrukčných prác v roku 1958 sa realizovali iba najnutnejšie úkony. V areáli parku kaštieľa nechala v rokoch 1993 až 1995 firma Huma vybudovať golfové ihrisko. Kaštieľ sa tiež dostal do ich vlastníctva, na jeho obnovu však nie je dostatok peňazí.

Dnešný kaštieľ má pôdorys v tvare písmena U, vchod a otvorená časť nádvoria sú orientované na juhovýchod. Pred juhovýchodnou stranou kaštieľa bola súčasne s barokovou výstavbou vytvorená priekopa, ktorej vonkajšiu a vnútornú stranu spevnili tehlovým múrom. Ponad priekopu vedie drevený most. Na kaštieli v dnešnej podobe nie sú viditeľné obranné prvky ani strieľne.

 

Zdroje:

Rados 1939. 42.

Križanová–Puškárová 1990. 37.

G. Györffy 1991. 92–94.

Horváth 1998. 56.

 

Fotografia:

Juhovýchodná fasáda kaštieľa

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Cseklész – Esterházy-kastély, 269–270.