Dechtice

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Dejte, Pozsony vm.

SK Dechtice

D Dechtiz

48°32.717 S

017°35.682 V

↠ Prejdite na mapu

Obec Dechtice (Dejte) sa nachádza vo vzdialenosti 20 km severne od Trnavy (Nagyszombat). Na juhovýchodnom okraji pôvodnej časti dediny, 80 metrov juhozápadne od tamojšieho kostola, sa týči vrch niekdajšieho hradu.

Hrad sa v historických prameňoch nespomína, jeho archeologický výskum sa ešte len očakáva. Jeho územie prvýkrát opísal Štefan Janšák v roku 1961, ktorý považoval vrch za praveký mohylový hrob. Spomenul aj to, že podľa miestnych obyvateľov mohla byť dielom tureckého pašu. Slovenskí výskumníci – Filip Jaššo a Alexander Ruttkay – ho považovali za hrad typu motte. Podľa Ruttkayho existoval hrad v 13–14. storočí, na jeho plošine pravdepodobne stála drevená veža. Zároveň uvádza, že prvým známym vlastníkom obce nachádzajúcej sa pri dôležitej dopravnej ceste bol v roku 1258 Dénes, syn Kemena a toto šľachtické sídlo zaniklo najneskôr v 15. storočí.

Najväčší rozmer umelo navýšeného násypu s nepravidelným oválnym pôdorysom je 43 metrov v smere zo severu na juh a 34 metrov v smere z východu na západ. Priemer plošiny kopca je 26 metrov. Na návrší stojí v súčasnosti kaplnka zasvätená Panne Márii Karmelskej, ktorá bola postavená v roku 1736 (postaviť ju nechal miestny mlynár János Oravec). V severovýchodnej časti vyvýšeniny je viditeľný kríž. Najvyšší bod vrchu sa v porovnaní s úrovňou cesty vedúcej popred jej severozápadnú stranu nachádza vo výške 5 metrov. Na návršie vedie cesta zo severnej strany vyvýšeniny. Na povrchu nie je vidieť žiadne stopy po opevnení.

Zdroje:

Janšák 1961. 293–294.

Ruttkay 1990. 145–146.

Györffy ÁMF IV. 371.

Ruttkay 2007. 281.

Jaššo 2007. 126, 129.

Fotografia:

Hradný vrch Dechtice

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Dejte, 290–291.