Detrekőváralja – Pálffy-kastély

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Detrekőváralja, Pozsony vm.

SK Plavecké Podhradie

 

48°28.985 É

017°15.524 K

 

↠ Tovább a térképhez

 

A detrekőváraljai Pálffy-kastély a község nyugati felében helyezkedik el, építésének idején a falu még mintegy 600 méterre, keletre terült el. A nagy középső udvar köré rendeződő négyszárnyas kastélyépület pontos építési dátuma nem ismert. A detrekői uradalmat megszerző Pálffy Pál (†1653) építtette 1641 után. Ugyanezen század végén kis kápolnát is emeltek benne. Később a Pálffyak a malackai kastélyba tették át székhelyüket, ám Detrekőváralja egészen 1919-ig a kezükön maradt. Az első világháború után a kastély és a birtok a csehszlovák államé lett. 1974-től a belügyminisztérium alá tartozó Pozsonyi Állami Levéltár vette használatba, amikor felújították a kastélyt. Elsősorban a járási intézmények és a gazdasági szervezetek archív iratai vannak termeiben elraktározva. A nyilvánosság számára a belépést nem engedélyezik.

A kápolnát a 20. század második évtizedéig használták egyházi célokra, majd főoltárát 1945-ben átszállították a község templomába. A kápolnát ezután évtizedekig raktárnak használták, 2003 után azonban helyreállították.

A kastély legnagyobb mérete északkelet–délnyugat irányban 76 méter, északnyugat–délkelet irányban 72 méter. Bejárata a délnyugati oldalon nyílik. A kétszintes, szabályos alaprajzú épület sarkain egy-egy nyolcszögletű saroktorony áll. A tornyokon eredetileg lőrések készültek, melyek helyére később ablaknyílásokat vágtak. A kastély udvarán régi kút áll. Az épületet valaha árok vette körül, melyet később betemettek. A 17. század végén a kastély nyugati szárnyában építették meg a Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatása tiszteletére épült kápolnát. A helyiségeket a 18. század első felében barokk stílusban felújították. Később egyes épületrészeket gazdasági hasznosítás céljából átalakítottak, a 19. században az északi szárnyhoz egy magtárat csatoltak. Az 1970-es évek közepétől állami használatba vett épület jelenleg nem látogatható. A kápolna 2003-tól – ritka alkalmakkor – ismét eredeti funkcióját tölti be. Továbbra is kizárólag az udvar felől lehet megközelíteni, többnyire különleges engedély birtokában, az archívum munkatársának kíséretében.

 

Források:

MVV Pozsony 1904. 53.

SÚPIS II. 471.

Fundarek 2003. 23.

 

Kép:

Az épület déli oldala

Az oldal tartalma az alábbi módon hivatkozható:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Detrekőváralja – Pálffy-kastély, 305–306.