Dévényújfalu – Nad Lomom

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Dévényújfalu, Pozsony vm.

SK Devinska Nová Ves

D Thebenneudorf

 

48°12.110 É

016°58.337 K

 

↠ Tovább a térképhez

 

Pozsony központjától 10 km-re, északnyugatra, a Morva folyó bal partján fekszik Dévényújfalu község. A település déli szélén, a folyópart fölé emelkedő, 209 méter magas, “Nad Lomom” elnevezésű sziklás dombon található a főként a 9–10. században használt, szláv eredetű vár maradványa.

A várat írásos források nem említik. A várterület középső részén kialakítandó víztározó, valamint a vízvezeték kiépítésekor 1962–1963-ban hitelesítő ásatással, három kutatóárok megnyitásával átvizsgálták a sáncot, illetve a sáncvár területét. Ennek során megállapították, hogy az erődített telep a 9–10. és a 14–15. századból származik. Az erődítéstípus – kőfal és faszerkezet – a 9–10. századi szláv erődítésekre jellemző. Ebből a korszakból felszínre került két fából készült lakóhely (blokkház, gerendaház) maradványa három kemencével, két őrlőkő, agyagból és kőből készített tárgyak, vaseszközök és cserepek. A lelőkörülmények arra mutattak, hogy az erődítmény és a lakóhelyek leégtek. A késő középkorból származó legérdekesebb lelet egy négyhegyű vassulyom (“Fußangel”) volt. Ez az időszak feltehetőleg a husziták itteni jelenlétével függhet össze.

A várba vezető régi út az északnyugati oldal felől kanyarodott be a vár belterületére, ez részben ma is megfigyelhető. A várhegy nyugati oldalát kőbányászat pusztította el, középső részén víztározó épült, a várdomb északi részébe borospincéket vájtak. Mindez jelentősen átalakította területét. Az enyhén ovális alakú sáncvár az ásató Ľudmila Kraskovská által közölt felmérés szerint kb. 120–125 méter átmérőjű volt.

Az egykor kőből és gerendaszerkezetből épült védősánc a legjobb állapotban a keleti és északkeleti oldalon maradt meg. A feltárások tanúsága szerint a hajdani sáncmű magassága 225 cm volt, szélessége elérte az 5 métert. Külső falát szárazon rakott kövekből építették fel mintegy 150 cm szélességben, belső oldalához rácsos gerendaszerkezetet készítettek, ennek közeit kőtörmelékkel, helyenként homokkal töltötték ki.

 

Források:

Kraskovská 1966. 147–165.

Ruttkay 1975. 134.

Štefanovičova 1987. 344.

 

Kép:

A Nad Lomom domb északnyugat felől

Az oldal tartalma az alábbi módon hivatkozható:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Dévényújfalu – Nad Lomom, 311–312.