Devínska Nová Ves – Nad Lomom

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Dévényújfalu, Pozsony vm.

SK Devínska Nová Ves

D Thebenneudorf

48°12.110 S

016°58.337 V

↠ Prejdite na mapu

Obec Devínska Nová Ves (Dévényújfalu) sa nachádza 10 km severozápadne od centra Bratislavy (Pozsony), na ľavom brehu rieky Morava. Na južnom okraji obce, na skalnatom kopci nazvanom “Nad Lomom” týčiacim sa nad riekou a vysokom 209 metrov sa nachádzajú zrúcaniny hradu slovanského pôvodu využívaného najmä v 9-10. storočí.

V písomných prameňoch sa hrad nespomína. Pri výstavbe vodnej nádrže, ktorá mala byť postavená uprostred areálu hradiska, a vodovodu v rokoch 1962–1963 bol preskúmaný val a okolie hradiska overovacími vykopávkami prostredníctvom otvorenia troch prieskumných priekop. Vtedy sa zistilo, že opevnené miesto pochádza z 9-10. a 14-15. storočia. Typ takéhoto opevnenia – kamenný múr a drevená konštrukcia – bol charakteristický pre slovanské pevnosti v 9-10. storočí. Z toho obdobia boli odkryté pozostatky dvoch drevených obydlí (blokový, zrubový dom) s tromi pecami, dva mlynské kamene, predmety z hliny a kameňa, železné nástroje a črepy. Okolnosti nájdenia naznačujú, že pevnosť aj obydlia vyhoreli. Najzaujímavejším nálezom z obdobia neskorého stredoveku bola štvorhrotová železná pasca (“Fußangel”). Toto obdobie pravdepodobne súvisí s prítomnosťou husitov.

Stará cesta vedúca k hradu sa zo severozápadnej strany zatáčala do vnútornej časti hradu a sčasti je viditeľná aj dodnes. Západnú stranu hradného vrchu zničil kameňolom, v strede bola vybudovaná vodná nádrž a do severnej časti hradného vrchu boli vytesané vínne pivnice. To všetko výrazne zmenilo tvar opevneniar. Hradisko mierne oválneho tvaru malo podľa prieskumu zverejneného archeologičkou Ľudmilou Kraskovskou priemer približne 120–125 metrov.

Ochranný val kedysi postavený z kameňa a trámových konštrukcií sa v najlepšom stave zachoval na východnej a severovýchodnej strane. Podľa vykopávok bola výška niekdajšieho valu 225 cm a jeho šírka dosahovala 5 metrov. Jeho vonkajšia stena bola postavená z nasucho naukladaných kameňov v šírke asi 150 cm, k jeho vnútornej strane bola vyhotovená mriežková trámová konštrukcia, ktorej otvory boli vyplnené kamennou suťou a miestami pieskom.

Zdroje:

Kraskovská 1966. 147–165.

Ruttkay 1975. 134.

Štefanovičova 1987. 344.

Fotografia:

Kopec Nad Lomom zo severozápadu

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Dévényújfalu – Nad Lomom, 311–312.