Gajary – kostol

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Gajar, Pozsony vm.

Sk Gajary

D Gairing

 

48°28.003 S

016°55.439 V

 

↠ Prejdite na mapu

 

Popri hlavnej ulici obce Gajary (Gajar), ktorá sa tiahne v smere z východu na západ, sa v centrálnej časti obce nachádza rímskokatolícky kostol zasvätený Najsvätejšej Bohorodičke, ktorý je aj v súčasnosti obohnaný silným obranným múrom.

Kostol bol postavený v rokoch 1665–1673 v ranobarokovom slohu a vysvätil ho biskup Ferdinánd Pálffy. Koncom 17. storočia bol obohnaný obranným múrom posilneným nárožnými vežami (nárožné veže boli v roku 1889 prestavané na malé kaplnky). Vo veži je dodnes umiestnený zvon pochádzajúci z roku 1687, ktorý vyrobil bratislavský (pozsonyi) zvonolejár G. Wolf. Kostol bol reštaurovaný v rokoch 1741 a 1754 a po roku 1873 ho prestavali v klasicistickom slohu. Hlavný oltár a jev barokovo-klasicistickom štýle so stĺpovou architektúrou a vyobrazením Zvestovania pochádza z poslednej tretiny 18. storočia.

Areál pravidelného obdĺžnikového tvaru zastavaný okolo pozdĺžneho kostola v smere zo severovýchodu na juhozápad a ohraničený obranným múrom má rozmery 70×52 metrov. Dodnes neporušené múry týčiace sa do výšky 3 metrov pokrýva plechová strecha. Hlavný vchod ohradeného areálu je na južnej strane oproti bráne kostola, ale bočný vchod bol vytvorený aj vo východnom a západnom múre. Na nárožiach obranného múru stoja štvorcové veže s podlahovou plochou 4×4 metre a škridlovou strechou. Výška ich rímsy je 5 metrov a ich vchod sa otvára zo záhrady kostola. Vnútorné strany múrov sú rozdelené oblúkmi a do každého úseku steny oddeleného oblúkom vyhotovili dve strieľne rozširujúce sa smerom von, ktoré sú vo výške 1,8 metra nad úrovňou vnútorného nádvoria. Tehlový ohradný múr a nárožné veže boli omietnuté a natreté.

 

Zdroje:

MVV Komárom 1907. 65.

Könyöki 1886. 178.

SÚPIS I. 365–366.

 

Fotografia:

Kostol v Gajaroch z východu s obranným múrom so strieľňami

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Gajar – templom, 387–388.