Galanta – renesančný kaštieľ

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Galánta, Pozsony vm.

Sk Galanta

D Galanta

48°11.712 É

017°43.994 K

↠ Prejdite na mapu

V severovýchodnej časti mesta Galanta (Galánta), na západnej strane cesty vedúcej na sever, ktorá sa dnes nazýva “ulica Esterházyovcov”, stojí zrekonštruovaná budova menšieho kaštieľa Esterházyovcov.

Vznik renesančného kaštieľa je spojený s rodinou Esterházyovcov. Postavili ho na prelome 16. a 17. storočia, pred rokom 1609. Výstavbu, ktorú začal Ferenc Esterházy (†1604), dokončili jeho synovia (predovšetkým Miklós Esterházy). V druhej polovici 18. storočia došlo k barokovej prestavbe kaštieľa, pravdepodobne z iniciatívy Istvána Esterházyho (1663–1714). Od začiatku 19. storočia sa Esterházyovci väčšinou zdržiavali vo svojom druhom, väčšom kaštieli v Galante (Galánta).

V druhej polovici 19. storočia, respektíve začiatkom 20. storočia sa stav kaštieľa postupne zhoršoval. Začiatkom 20. storočia slúžil ako sklad cukrovaru v Sládkovičove (Diószeg), neskôr v ňom založili dielne, telocvičňu, ateliéry. V 70. rokoch 20. storočia bola zbúraná pevnosť obklopujúca kaštieľ a kaštieľ bol tiež odsúdený na zbúranie. Zachrániť sa ho podarilo až po ráznych protestoch a zásahu pracovníkov Pamiatkového úradu a následne sa začali prípravy na rekonštrukciu pamiatky. Obnova kaštieľa trvala viac ako 10 rokov. V súčasnosti slúži ako múzeum a v jeho priestoroch funguje aj sobášna sieň.

Celkové rozmery dvojpodlažnej budovy obdĺžnikového pôdorysu sú 30×17 metrov. Pôvodná dispozícia kaštieľa postaveného na prelome 16. a 17. storočia sa zachovala dodnes, jedine veža postavená nad vchodom uprostred západnej strany bola neskôr znížená na úroveň rímsy druhého podlažia. Na prízemí a poschodí budovy dokončenej pred rokom 1609 boli vytvorené symetricky umiestnené okná veľkých rozmerov. Klenbové miestnosti v suteréne boli ponechané bez omietky, zatiaľ čo miestnosti na prízemí dostali ozdobnú maľovku. Posledná prestavba kaštieľa sa uskutočnila v druhej polovici 18. storočia, vtedy získala svoju dnešnú podobu manzardová strešná konštrukcia, klenby na poschodí a výzdoby fasády.

Kaštieľ bol obohnaný obranným múrom pravidelného obdĺžnikového pôdorysu, ktorého výstavba bola dokončená v rokoch 1647–1648. Na rohoch obranného múru rozlohy 52×40 metrov sa kedysi týčili päťuholníkové bašty, avšak múry boli v 70. rokoch 20. storočia zbúrané. Na stenách niekdajších bášt boli vytvorené strieľne. V dnešnej dobe môžeme vidieť iba základy obranného múru. Brána obranného múru s padacím mostom bola na južnej strane. Na vonkajšej strane múrov kedysi zvyšovala obranu kaštieľa vodná priekopa, po ktorej nezostali žiadne stopy.

Zdroje:

MVV Pozsony 1904. 66.

SÚPIS I. 366.

Pekarovič 1996. 68–69.

Fotografia:

Menší kaštieľ Esterházyovcov a základový múr južnej bašty

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Galánta – reneszánsz kastély, 388–389.