Gímes – Hidegvár

 
 
 

Karczag Ákos – Szabó Tibor

 
 

H Gímes, Nyitra vm.

Sk Jelenec

 

48°24.340 É

018°13.154 K

 

↠ Tovább a térképhez

 

A Tribecs-hegység délnyugati részén, Gímes településtől északra, Gímes romvárától 600 méterre, délnyugatra, egy 440 méter magas sziklacsúcson állt egykor Hidegvár (Studený hrad).

A várról írott források nem ismeretesek, régészeti kutatása még nem történt meg. Peter Bednár és Eva Fottová szerint Gímes várának elővára lehetett. Az is felmerült lehetőségként, hogy Árpád-kori (12–13. századi) ún. “kisvár” volt, vagy pedig ostromvárként épült, amikor Gímes várát 1303 után Csák Máté elfoglalta (bár ennek során harcokról nincsenek konkrét adatok). Az alatta elterülő Gímes falut első ízben 1113-ban említik. A nyitrai várnépek lakták, akiket 1232-ben II. Endre király vitézségük és hűségük elismeréseképpen az udvarnokok közé emelt.

Az irodalomban először 1864-ben szerepel a vár, Pesty Frigyes helynévgyűjteményében: “Hidegvár. Egy nagy kőszikla, északi részén meredek, melynek tetején jelenleg is láthatók sáncok nyomai.” Pesty gyűjtése nyomán Soós Elemér is foglalkozott röviden a várral, ő azonban tévesen a Bars vármegyéhez tartozó erősségek között sorolta fel, és helyét pontatlanul lokalizálta.

A kis erődítmény egész területe jól áttekinthető. Észak és nyugat felől meredek, szakadékos sziklafal védi. A várterület teljes mérete az árkon kívül húzódó sánc pereméig számítva 58×37 méter. A belső, védett halmot az északkeleti, déli és délnyugati oldalon egy 2 méter mély és 5 méter széles árok – amely két helyen röviden megszakad – veszi körbe. A szabálytalan ovális alakú, 28×16 méter méretű központi plató fátlan, füves tisztás. Felszínén falnak nincs nyoma. A plató délkeleti sarkában lévő, kidomborodó terepalakulat valószínűleg épület nyomait jelzi.

 

Források:

Pesty 1864–1865. 47. tekercs, Nyitra vm. I. 201.

Soós 1889–1928. IV. 61.

Györffy ÁMF IV. 392.

Bednár–Fottová 2006. 29–31.

 

Kép:

A Hidegvár dombja Gímes vára felől

 
 
 

Az oldal tartalma az alábbi módon hivatkozható:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Gímes – Hidegvár, 423–424.