Kočín-Lančár – kostol

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Köcsény-Lancsár, Nyitra vm.

Sk Kočín–Lančár

48°36.002 S

017°38.874 V

↠ Prejdite na mapu

Kostolný hrad na juhovýchodnom konci návršia týčiaceho sa na severozápadnom okraji obce Lančár (Lancsár), ktorá bola v roku 1991 spojená do spoločnej samosprávnej jednotky s obcou Kočín (Köcsény), už neslúži na cirkevné účely.

Súčasný kostol zo 17. storočia s pôdorysom gréckeho kríža bol postavený na základoch gotického kostola zasväteného svätému Michalovi Archanjelovi, ktorý sa spomína už v roku 1332. V jeho interiéri sa nachádza hodnotné barokové zariadenie a nástenné maľby so štukovou výzdobou.

Kostol bol prestavaný v rokoch 1723 až 1733. Jeho samostatná veža – zvonica bola postavená na konci 17. storočia. V spodnej časti veže je kaplnka, v ktorej sa nachádzajú nástenné maľby. Vrchol veže kužeľového tvaru bol poškodený počas zemetrasenia v 19. storočí, obnovený bol na základe pôvodnej strechy. Reštaurovanie a obnova kostola v roku 2011 sa začali statickým spevnením.

Kostol je obohnaný nepravidelným kruhovým kamenným obranným múrom zo 17. storočia. Na západnej strane bol úplne zničený úsek múru dlhý približne 18 metrov. Zvyšok obranného múru bol síce znížený, ale ešte stále stojí vo výške približne 2,5 metra. Vchod do kostolného hradu sa otváral na východnej strane, kde bola k obrannému múru pristavaná vyššie spomínaná veža štvorcového pôdorysu s dvojitými združenými oknami. Z niekdajších obranných prvkov sú v súčasnosti viditeľné už iba tri strieľne na juhovýchodnej strane ohradného múru v blízkosti brány. Tieto strieľne sú murované z kameňa a rozširujú sa smerom dovnútra. Vnútorný priestor okolo kostola sa mohol časom navýšiť, spomínané strieľne sa nachádzajú vo výške iba približne 0,5 metra nad zemou. Najväčší priemer územia chráneného obranným múrom je v smere zo severu na juh 38 metrov a v smere z východu na západ 40 metrov.

Zdroje:

Jedlicska 1891. 376–377.

SÚPIS II. 172.

Fotografia:

Kostolný hrad v Lančári z východu

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Köcsény-Lancsár – templom, 657–657.