Nitrianske Hrnčiarovce

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Nyitragerencsér, Nyitra vm.

SK Nitrianske Hrnčiarovce

48°20.295 S

018°07.511 V

↠ Prejdite na mapu

Obec Nitrianske Hrnčiarovce (Nyitragerencsér), ktorá leží 4 km severovýchodne od centra Nitry (Nyitra) pri juhovýchodnom úpätí vrchu Zobor, sa prvýkrát spomína v roku 1113 pod názvom “villa Grincha”. Začiatkom 12. storočia bola obec súčasťou Nitrianskeho hradu a od polovice 12. do 15. storočia ju vlastnilo opátstvo na vrch Zobor.

Hrad sa nachádza v lese neďaleko severnej časti obce, asi 350 metrov od konca ulice Pod lesom. Jeho miesto dedinčania nazývajú “Ťukol”. Nezachovali sa o ňom žiadne písomné záznamy. Podľa druhu a podoby mohol byť jednoduchým opevneným sídlom, ktoré postavil alebo vlastnil nižší šľachtic. Jeho existenciu datujú úlomky keramiky do 13-14. storočia.

Hrad sa nachádza na svahovitom teréne (269 m.n.m.). Jeho stavitelia vykopali oválnu priekopu širokú 5-7 metrov okolo ostrohovitej vyvýšeniny kopca a vykopanú pôdu využili na výstavbu valu, ktorý na vonkajšej strane priekopy obklopoval chránené územie. Na najvyššom mieste, na plošine rozmeru 11×7 metrov, sú v obdĺžnikovej priehlbine veľkej 6×4,5 metrov viditeľné pozostatky nasucho postaveného kamenného múru alebo základového múru, ktoré pravdepodobne naznačujú existenciu veže. Potvrdiť by to mohli iba archeologické vykopávky. Túto hradnú plošinu obklopujú na nižšej úrovni, ale ešte vo vnútri priekopy postupujúc zhora nadol jedna užšia (približne 2 metre) a jedna širšia (približne 4-7 metrov) terasa. Výškový rozdiel medzi spodnou časťou najzachovalejšej priekopy v severozápadnej časti a najvyššou plošinou je približne 6,5 metra. Priekopa a val sa najmenej zachovali na južnej – juhovýchodnej a východnej strane. V krátkom úseku na východnej strane val chýba. Celkové rozmery pevnosti sú 50×58 metrov.

Zdroje:

Ruttkay 1992a. 93–94.

Dénes 2017b. 37.

Fotografia:

Polohu hradu naznačuje menšia vyvýšenina v lese

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Nyitragerencsér, 878–879.