Nyitragerencsér

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Nyitragerencsér, Nyitra vm.

SK Nitrianske Hrnčiarovce

 

48°20.295 É

018°07.511 K

 

↠ Tovább a térképhez

 

A Nyitra központjától 4 km-re, északkeletre, a Zobor-hegy délkeleti lábánál fekvő Nyitragerencsér községet először 1113-ban említik, “villa Grincha” néven. A 12. század elején a falu Nyitra vár tartozékának számított, majd a 12. század közepe és a 15. század között a Zobor-hegyi apátság tulajdonában volt.

A vár a falu északi szélétől nem messze, az erdőben található, mintegy 350 méterre a Pod lesom utca végétől. Helyét a falubeliek “Ťukol”-nak nevezik. Írásos adatok nem maradtak fenn róla. Jellege, formája alapján egyszerű kivitelű erődített lakóhely lehetett, amelyet egy alacsonyabb rangú nemes épített, illetve birtokolt. Fennállását 13–14. századi kerámiatöredékek keltezik.

A vár egy lejtős területen található (tszfm. 269 méter). Építői a sarkantyúszerű dombkiemelkedés köré ovális, 5–7 méter széles árkot ástak, a kidobott földet felhasználva pedig az árok külső oldalán sánccal vették körbe a védett területet. A legmagasabb részen lévő, 11×7 méter területű központi platón egy 6×4,5 méter méretű, téglalap alakú bemélyedésben szárazon rakott kőfal vagy alapfal maradványa látható, amely feltehetőleg torony létére utal. Ebben bizonyosságot csak régészeti feltárás hozhatna. E várplatót tőle alacsonyabb szinten, de még a körítőárkon belül, felülről lefelé haladva egy keskenyebb (kb. 2 méter) és egy szélesebb (kb. 4–7 méter) terasz veszi körbe. A magassági különbség az északnyugati részen lévő, legépebben fennmaradt árok alsó része és a legfelső plató között kb. 6,5 méter. Az árok és a sánc legkevésbé a dél–délkeleti és a keleti oldalon maradt meg. A keleti oldalon egy rövid szakaszon a sánc hiányzik. Az erődítés teljes mérete 50×58 méter.

 

Források:

Ruttkay 1992a. 93–94.

Dénes 2017b. 37.

 

Kép:

A vár helyét egy kisebb kiemelkedés jelzi az erdőben

Az oldal tartalma az alábbi módon hivatkozható:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Nyitragerencsér, 878–879.