Plavecké Podhradie – Kaštieľ Pálffyovcov

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Detrekőváralja, Pozsony vm.

SK Plavecké Podhradie

48°28.985 S

017°15.524 V

↠ Prejdite na mapu

Kaštieľ Pálffyovcov v Plaveckom Podhradí (Detrekőváralja) sa nachádza v západnej časti obce, v čase jeho výstavby bola obec vzdialená približne 600 metrov na východ. Presný dátum výstavby štvorkrídlovej budovy kaštieľa postaveného okolo veľkého centrálneho nádvoria nie je známy. Po roku 1641 ho dal postaviť Pál Pálffy (†1653), ktorý získal panstvo v Plaveckom Podhradí. Na konci toho istého storočia v ňom postavili aj malú kaplnku. Neskôr premiestnili Pálffyovci svoje sídlo do kaštieľa v Malackách (Malacka), ale Plavecké Podhradie zostalo v ich rukách až do roku 1919. Po prvej svetovej vojne sa kaštieľ aj panstvo stali majetkom Československého štátu. Od roku 1974, kedy bol kaštieľ zrekonštruovaný, ho využíval Štátny archív Bratislava patriaci pod ministerstvo vnútra. V jeho sálach sú uložené predovšetkým archívne dokumenty okresných inštitúcií a hospodárskych organizácií. Vstup pre verejnosť nie je povolený.

Do druhého desaťročia 20. storočia používali kaplnku na cirkevné účely, potom bol jej hlavný oltár v roku 1945 premiestnený do obecného kostola. Následne bola kaplnka po desaťročia využívaná ako sklad, po roku 2003 ju však obnovili.

Najväčší rozmer kaštieľa v smere zo severovýchodu na juhozápad je 76 metrov, v smere zo severozápadu na juhovýchod 72 metrov. Vchod sa nachádza na juhozápadnej strane. Na nárožiach dvojpodlažnej budovy pravidelného pôdorysu stoja osemuholníkové nárožné veže. Na vežiach boli pôvodne vybudované strieľne, na miesta ktorých neskôr vytesali okenné otvory. Na nádvorí kaštieľa stojí stará studňa. Budova bola kedysi obohnaná priekopou, ktorú neskôr zasypali. Koncom 17. storočia bola v západnom krídle kaštieľa postavená kaplnka na počesť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Miestnosti boli v prvej polovici 18. storočia zrekonštruované v barokovom štýle. Neskôr boli niektoré časti budovy prerobené na hospodárske účely, v 19. storočí pripojili k severnému krídlu sýpku. Budova, ktorú od polovice 70. rokov 20. storočia prevzal štát, nie je v súčasnosti pre návštevy prístupná. Od roku 2003 slúži kaplnka opäť, síce len v zriedkavých prípadoch, svojmu pôvodnému účelu. Stále je prístupná výhradne z nádvoria, väčšinou iba so špeciálnym povolením v sprievode pracovníka archívu.

Zdroje:

MVV Pozsony 1904. 53.

SÚPIS II. 471.

Fundarek 2003. 23.

Fotografia:

Južná strana budovy

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Detrekőváralja – Pálffy-kastély, 305–306.