Plavecký Mikuláš – kostol

 
 
 

Karczag Ákos – Szabó Tibor

 
 

H Detrekőszentmiklós, Pozsony vm.

Sk Plavecký Mikuláš

D Blasenstein-Sanct-Nicolaus

 

48°30.880 S

017°17.928 V

 

↠ Prejdite na mapu

 

Obec Plavecký Mikuláš (Detrekőszentmiklós) sa nachádza 24 km severovýchodne od Malaciek (Malacka). V blízkosti cintorína na severozápadnom okraji obce sa nachádza rímskokatolícky kostol zo stredoveku obohnaný múrmi. Dnešnú podobu nadobudol prestavbou staršieho kostola v roku 1718 a neskôr v roku 1745. V súčasnosti ide o jednoloďová stavbu s polygonálnou svätyňou, pri jej západnom priečelí sa týči veža. Nedávne výskumy odhalili nástenné maľby v dvoch vrstvách, ktoré však ešte neboli zreštaurované.

Cintorín okolo kostola, ktorý je dodnes v prevádzke, obklopuje takmer dva metre vysoký, škridľami pokrytý ochranný múr s nepravidelným polygonálnym pôdorysom. Presná doba jeho vzniku nie je známa, predpokladá sa, že mohol byť postavený v 17. storočí. Línie ohradného múru na južnej, severnej a západnej strane boli postavené rovno, vzájomne tak uzatvárajú pravý uhol, pričom na východnej strane má múr lomený polygonálny tvar v súlade s terénom. Vchod do cintorína je na juhozápadnej strane, kde sa nachádza bránový otvor krytý malými tympanónom. V severovýchodnom rohu oploteného areálu stojí pristavaná k ohradnému múru obdĺžniková budova s rozlohou 7×5 metrov a s vysokou strechou. V minulom storočí bol vedľa nej vysekaný do ohradného múru na východnej strane 2,5 metrov široký priechod. Po celej dĺžke múru boli v pravidelných odstupoch vytvorené strieľne zužujúce sa smerom von vo výške 0,5–1,8 metrov nad súčasnou úrovňou terénu, čo naznačuje, že pôvodná úroveň terénu bola na viacerých miestach doplnená. Plocha obkolesená múrom má v smere z východu na západ dĺžku 55 metrov, najdlhšia časť v smere zo severu na juh je 32 metrov.

 

Zdroje:

MVV Pozsony 1904. 52.

SÚPIS II. 471.

 

Fotografia:

Pohľad z diaľky na kostol zo severozápadu

 
 
 

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Detrekőszentmiklós – templom, 301–302.