Pozsony-Pozsonybeszterce – Leány vár

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Pozsony, Pozsony vm.

Sk Bratislava

D Pressburg

 

48°13.816 É

017°01.997 K

 

↠ Tovább a térképhez

 

A Kis–Kárpátok keleti szélén települt Pozsonybeszterce község ma már Pozsonyhoz tartozik, annak belvárosától kb. 12 km-re, északnyugatra fekszik. Várának helye a falu központjától délnyugatra, 1,4 km-re, a Pozsony központjától Stomfa felé vezető 2. számú főút keleti oldalán, közvetlenül az út mentén, attól kb. 40 méterre található. A nehezen felismerhető terület azonosításához a legjobb támpont a várhelytől keletre lévő, 201,4 méter magas, megjelölt háromszögelési pont. Ha ezt nyugati irányban összekötjük a 2-es főúttal, már könnyen észlelhető a környezetéből mintegy 6 méter magasra kiemelkedő (tszfm.188,5 méter) domb, melynek helybeli elnevezése Leány vár (Dievčí Hrádok).

A várat történeti forrás nem említi. Területén már az őskorban laktak. Néhány neolitikus és kora bronzkori cseréptöredék mellett jelentős mennyiségű késő vaskori (La Tène-kori) cserépdarabot találtak a felszínén. Ugyanitt középkori, 10–12. századra datált cserepek is előkerültek. A 12. és a 13. század fordulóján egy település volt a közeli Vapenicki- (Meszes-) patak jobb partjánál. A középkori vár fennállásának időpontja is körülbelül erre az időszakra datálható. Építése feltehetően összefüggött az alatta elvezető országúttal, amelyet innen könnyen megfigyelés alatt lehetett tartani.

Az egykori várhely platójának mérete 33×24 méter. A várterület északi, nyugati és déli szélét egyenletes lejtésű domboldal határolja, azonban a keleti oldalon, ahol nyereggel kapcsolódik az említett háromszögelési pont környezetében lévő dombhoz, egy mesterséges árok maradványa figyelhető meg. A vár területén egyéb nyomokat nem látni, mert a 20. század második felében idetelepített gyümölcsös földmunkái eltüntették azokat (a gyümölcsfákat napjainkra kivágták).

 

Források:

Studeníková 1980. 196–197.

Farkaš–Bartík 1988. 244.

Farkaš 1993. 36.

Besedič 2004. 78–79.

Besedič 2006. 12.

Farkaš 2015. 128, 134.

 

Kép:

A pozsonybesztercei Leány vár halma délkelet felől

Az oldal tartalma az alábbi módon hivatkozható:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Pozsony – Pozsonybeszterce – Leányvár, 972–973.