Pusté Úľany

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Pusztafödémes, Pozsony vm.

SK Pusté Úľany

48°12.926 S

017°33.392 V

↠ Prejdite na mapu

Obec Pusté Úľany (Pusztafödémes) sa nachádza 12 km severozápadne od Galanty (Galánta), na Matúšovej zemi (Mátyusföld). Na juhovýchodnej strane cesty č. 1335 vedúcej z centra obce smerom na juhozápad, 2 km juhovýchodne od centra Pustých Úľan, respektíve 330 metrov juhovýchodne od spomínanej trasy a 120 metrov od severného brehu potoka tečúceho v smere zo severozápadu na juhovýchod, sa nachádza hradisko. Kedysi močaristá oblasť popretkávaná potokmi sa začala obrábať pred viac ako storočím. V súčasnosti je možné spozorovať opevnený areál takmer obdĺžnikového pôdorysu obklopený priekopou, ktorý bol časom rozoraný, iba pomocou leteckého snímkovania.

Jediný údaj, ktorý je možné spojiť s predpokladanou históriou castella, si všimol József Dénes v knihe Jenőa Háziho,: v roku 1367 sa spomína ako hrad Födémes, ktorý sa nachádzal v blízkosti ostrova Feketelak, ku ktorému sa nebolo možné dostať kvôli záplavám (Dl. 5593-94, 7054). Doba jeho výstavby nie je známa, možno ho postavila rodina Kakasovcov z obce Kaza pochádzajúca z rodu Rátótovcov. Nevedno, dokedy stál hrad. Autori tejto knihy počas prehliadky terénu na jar roku 2016 nezaznamenali sfarbenia na povrchu pôdy, avšak vo vnútornej časti chráneného územia našli úlomky črepín, ktoré je možné datovať do 16. storočia. Súdiac podľa rozmerov a tvaru mohlo podľa ich názoru na tomto mieste stáť ranonovoveké castellum, ktoré bolo pravdepodobne postavené na staršej budove.

Územie v rámci priekopy – po analýze satelitnej snímky – je v smere zo severozápadu na juhovýchod dlhé 116 metrov a v smere z juhozápadu na severovýchod široké 92 metrov. Obdĺžnikový areál zaoblený na rohoch bol obklopený priekopou priemernej šírky 19 metrov, na juhovýchodnej strane ktorej je slabo viditeľné miesto niekdajšieho vchodu.

Zdroje:

Házi 2000. 404.

Kuzma–Bartík 2013. 142, 308.

Fotografie:

Pusté Úľany, stopy castella na satelitnej snímke

Na mieste castella je dnes orná pôda

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Pusztafödémes, 994–994.