Senec – Turecký dom

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Szenc, Pozsony vm.

Sk Senec

D Wartberg

48°13.242 S

017°23.978 V

↠ Prejdite na mapu

Mesto Senec (Szenc) leží 20 km východne až severovýchodne od Bratislavy (Pozsony). Uprostred jej pozdĺžneho hlavného námestia stojí zrenovovaný, tzv. Turecký dom. Jeho miestny názov možno pramení z toho, že ho v roku 1663 obsadili Turci.

Táto opevnená renesančná budova zo 16. storočia bola kedysi dôležitou obrannou stavbou obce. Postaviť ju dal bratislavský (pozsonyi) išpán Kristóf Batthyány (†1570) v rokoch 1556 až 1560. Prvýkrát sa v budove konalo župné zhromaždenie 14. mája 1615, ktoré sa do roku 1757 ešte viackrát zopakovalo. Od začiatku 18. storočia ju vlastnili Esterházyovci. Od 19. storočia do konca prvej svetovej vojny bola sídlom úradu nižšieho stoličného úradníka, následne slúžila na administratívne, kultúrne a iné účely. V polovici 20. storočia bola budova v pomerne zanedbanom stave. V rokoch 1978 a 1994 v nej prebiehali archeologické výskumy, v druhom prípade prešla aj kompletnou renováciou. Krátko po tom bola budova využívaná ako reštaurácia a od roku 2010 funguje v jej priestoroch mestské múzeum.

Na severnom nároží dvojpodlažnej budovy takmer štvorcového pôdorysu o veľkosti približne 16×16 metrov s dvoma traktami stojí valcovitá nárožná veža. Nad druhým podlažím bola vytvorená vysoká atiková stena, na jej korunu ozdobenú rímsou sa opiera strešná konštrukcia so spádom dovnútra. Na atikovej stene okolo budovy bol vytvorený rad strieľní v tvare kľúčovej dierky, takže podkrovie slúžilo aj ako obranné podlažie. Pôvodný oblúkový hlavný vchod kaštieľa zdobený tesanými kameňmi sa otvára na severozápadnej strane v smere na námestie. Centrálna miestnosť je priamo spojená so schodiskom. Pôvodná klenba s lunetami sa zachovala v prvej časti prízemia a aj nad schodmi na poschodí. Fasádne okná majú kamenné rámy a na vonkajších nárožiach je výzdoba sgrafito imitujúca kamenné kvádre. V roku 1960 odkryli aj tehlový tunel, ktorý viedol z juhozápadného rohu budovy do dvora susedného domu. Táto chodba, ktorá umožňovala útek, nie je rovnako stará ako najstaršia budova, bola vytvorená niekedy na začiatku 18. storočia.

Zdroje:

MVV Pozsony 1904. 115.

SÚPIS III. 90.

Pisoň 1977. 279–280.

Križanová–Puškárová 1990. 169.

Sirota 1991. 11–12.

Fotografia:

Turecký dom zo západu

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Szenc – Török-ház, 1087–1088.