Studienka – kostol

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Szentistvánkút, Pozsony vm.

Sk Studienka

D Hausbrunn

48°31.559 S

017°08.169 V

↠ Prejdite na mapu

Obec Studienka (do roku 1899 Szentistván) (Szentistvánkút) sa nachádza 13 km severovýchodne od mesta Malacky (Malacka). Kostol v strede obce je obohnaný takmer obdĺžnikovým ohradným múrom so strieľňami.

Podľa najnovších výskumov (Peter Kresánek, 2009) položili základný kameň kostola vysväteného na počesť kráľa svätého Štefana 13. augusta 1668 s podporou ostrihomského (esztergomi) arcibiskupa Györgya Szelepcsényiho a jeho námestníka Jánosa Gubasóczyho. Jeho výstavba bola dokončená v roku 1673, ale vysvätil ho až 15. augusta 1678 Ferdinánd Pálffy, biskup z Jágru (Eger). (Podľa predchádzajúcich vzájomne prevzatých opisov bol postavený v rokoch 1682 až 1688.) Vzhľadom na turecké nebezpečenstvo bol vybavený aj silným obranným múrom. V druhej polovici 18. storočia sa okolo kostola nachádzal cintorín. V roku 1784 boli kostol a farnosť zrenovované a sochy pozlátené. O rok neskôr dal knieža Károly Pálffy Erdődi pristaviť ku kostolu sakristiu. V roku 1786 opravili kazateľnicu. V roku 1914 bol kostol renovovaný.

Veľkosť plochy chránenej múrmi je 47×34 metrov. Na všetkých štyroch nárožiach obranného múru boli postavené päťuholníkové talianske bašty, ktoré sú dobre viditeľné aj v príslušnom článku Prvého vojenského prieskumu (1763–1787). Steny bášt sú takmer o 1 meter vyššie ako približne 2,5 metra vysoké ohradné múry, ktoré sa ťahajú popri nich. Strieľne v tvare kľúčovej dierky sú viditeľné iba na múroch spájajúcich bašty, na baštách pôvodne neboli vytvorené. Jednotlivé bašty boli neskôr prestavané, vybudovali v nich miestnosti a pokryli ich škridlovou strechou. Pri prestavbe južnej a západnej bašty vytvorili na stenách bášt malé okrúhle okenné otvory. Aj v severnej a východnej bašte vytvorili miestnosti a zastrešili ich polovičnými strechami so sklonom dovnútra. Na severovýchodnej strane východnej bašty vyrezali vchod. Do ohradného múru kostola na juhovýchodnej, juhozápadnej a severozápadnej stene zhotovili vstupné brány.

Zdroj:

SÚPIS III. 212.

Fotografia:

Kostol a jeho južný obranný múr s východnou baštou

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Szentistvánkút – templom, 1099–1100.