Velčice

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Velséc, Bars vm.

Sk Velčice

48°27.010 S

018°16.973 V

↠ Prejdite na mapu

Obec Velčice (Velséc) sa nachádza 9 km severozápadne od Zlatých Moraviec (Aranyosmarót). Miesto hradu patriaceho k obci sa nachádza 4,3 km severne až severozápadne od centra Velčíc a 2,8 km juhozápadne od centra obce Zlatno (Kisaranyos). Najľahšie sa k nemu dostaneme po lesnej asfaltovej ceste vedúcej od severnej časti Zlatna smerom do Kľačian (Klacsanypuszta). Na konci domov v Kľačanoch je potrebné sa obrátiť na juh na mieste, kde vchádza lesná cesta vedúca cez pole do lesa. Postupujúc pozdĺž Čerešňového potoka sa areál hradu nachádza na zalesnenom území na malej vyvýšenine (320 m.n.m.) nad západnou stranou potoka .

O hrade sa nezachovali žiadne historické pramene. Podľa Alojza Habovštiaka tu mohlo v 13. až 15. storočí stáť opevnené sídlo zemepána.

Habovštiak v rokoch 1964 a 1982 uskutočnil archeologický výskum na území pevnosti. Chránené územie o veľkosti 56×115 metrov je ohraničené nízkym valom a priekopou. Priekopa je v súčasnosti silne zaplnená, jej hĺbka sa pohybuje medzi 50–80 cm a šírka medzi 5 až 8 metrami. V severovýchodnej časti hradu, v strede odkryli základy obdĺžnikovej obytnej veže (6,5×7,3 metra) postavenej na umelom kopci. Okolo zvyškov veže objavili úlomky tehál, otesané kamene a kúsky kameninových nádob z 13. až 15. storočia. Vo vnútornom areáli hradu sa našli aj stopy hospodárskych stavieb (kruhové a obdĺžnikové priehlbiny a kamenné základy budov).

Na mieste veže je dnes viditeľné iba menšie množstvo úlomkov kameňa, v iných častiach chráneného územia nevidno na povrchu žiadne stopy po budovách.

Zdroje:

Habovštiak 1985. 321–322.

Ruttkay 2006. 401.

Ruttkayová–Ruttkay 2015. 120.

Fotografia:

Centrálna vyvýšenina územia hradu

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, II. kötet, Velséc, 1299–1300.