Vyškovce nad Ipľom – Hrad obce Vyškovce

Karczag Ákos – Szabó Tibor

H Ipolyvisk, Hont vm.

Sk Vyškovce nad Ipľom

 

Vyškovce nad Ipľom – Hrad obce Vyškovce

48°03.035 S

018°51.919 V

↠ Prejdite na mapu

Obec Vyškovce nad Ipľom (Ipolyvisk) sa nachádza 7 km západne od mesta Šahy (Ipolyság) na pravom brehu Ipľa. Hrad Vyškovce sa nachádza 600 metrov južne od centra obce na hrebeni vrchu Mahir tiahnucom sa v smere zo severozápadu na juhovýchod na ľavom brehu Ipľa.

Na vrchu Mahir sa ľudia usadili už v praveku (z tohto obdobia sa našli nálezy badenskej a hatvanskej kultúry). V Árpádovskom období patrilo toto územie od roku 1296 synovi Csáka, Jánosovi, pravdepodobne on dal postaviť hrad približne na prelome 13. a 14. storočia. V roku 1313 kráľ Károly I. obliehal pevnosť, ktorá v tom čase už bola v rukách Mátého Csáka a ktorá bola pravdepodobne vtedy aj zničená. Tri roky po smrti Mátého Csáka (1321), v čase, keď panstvo daroval kráľ, sa hrad už nespomína.

Najväčšia relatívna výška hradného vrchu je iba 40 metrov, na severovýchodnej strane zvyšovala jeho ochranu rieka a na juhozápadnej a juhovýchodnej strane to boli dve prírodné priekopy. Najvyšší bod územia hradu (170 m.n.m.) sa nachádza na okraji juhovýchodnej časti hradu, ku ktorému sa z juhu, ako aj po zabočení na sever–severozápad, pripája zemný val. Val na severnej strane dlhý 100 metrov posilňoval obranu mierneho svahu smerom k Ipľu. Datovanie vzniku valu by umožnil archeologický výskum, ku ktorému však dodnes nedošlo. Pravdepodobne vznikol ešte v praveku a využili ho aj pri výstavbe stredovekého hradu (z Árpádovského obdobia tu objavili zvyšky hlineného kotlíka).

Veľkosť hradu v smere zo severozápadu na juhovýchod je 280 metrov, pričom v smere zo severovýchodu na juhozápad je jeho najväčšia šírka 120 metrov. Na južnej a západnej časti územia hradu s rozlohou 2,8 hektárov nie sú viditeľné stopy po valoch ani iných opevneniach, pravdepodobne ich zničilo tunajšie obrábanie pôdy. Na juhovýchodnej strane je šírka prírodnej priekopy tiahnucej sa pred hradom 20-25 metrov a nad spodnou rovinou priekopy sa vo výške približne 10 metrov týči kamenný kríž stojací na centrálnom vrchole hradu.

Zdroje:

Nováki–Sándorfi–Miklós 1979. 75.

Fügedi 1977. 210.

Györffy ÁMF III. 1987. 264.

Plaček–Bóna 2007. 328.

Beljak–Beljak Pažinová–Mitáš 2015. 82.

Fotografia:

Vrch severovýchodnej časti hradu

Na obsah stránky možno odkazovať nasledovným spôsobom:
Karczag Ákos – Szabó Tibor: Felvidék és Kárpátalja erődített helyei – Várak, castellumok, erődített kastélyok, városfalak, templomvárak, barlangvárak, sáncok és erődök a 10. századtól a 19. század végéig, Budapest, Nemzetstratégiai Kutatóintézet, 2018, I. kötet, Ipolyvisk – Visk vára, 503–504.